Concentratie

concentratieVoor wie zich geconcentreerd in een zaak verdiept, wordt het geheim steeds groter. Voor wie oppervlakkig en zelfgenoegzaam is, is er geen geheim (...). Concentratie en aandacht doen je anders in de tijd staan. Voor wie zich in iets of iemand verdiept vliegt de tijd voorbij - een klein voorproefje van de eeuwigheid. Voor wie zich verveelt kruipt de tijd. Misschien is juist de verveling de tegenpool van geconcentreerde aandacht. Verveling gaat gepaard met overal genoeg van hebben. (...)
Concentratie en aandacht hangen samen met een te cultiveren openheid en ontvankelijkheid voor het waardevolle. Steeds speelt het externe mee, een causa externa die de aandacht wekt en oriënteert. Niet wanneer we ons vooral op onszelf concentreren voelen we ons het best, maar wanneer we bij het andere, de ander zijn. Welbevinden treedt juist het opvallendst op wanneer we ons zelf vergeten en vervuld worden door het andere of de ander: door grote kunst of voor mijn part door een brandende kaars, door de beminde, door een plotseling besef van het mysterie dat je er bent, dat je er voor de a/Ander bent, dat je bestaan geworteld is én vleugels heeft.


W.F.C.M. Derkse, 'Wat is een kaars', in: Trouw 8 november 1997, 18.