Beleefdheid

Beleefdheid01
 
Beleefdheid is een bescheiden tactiek, een algemeen aanvaarde kunstgreep om agressiviteit tegen te gaan, het menselijke verkeer te vergemakkelijken en de ander in zijn waarde te laten zonder inbreuk te maken op zijn vrijheid. Het is van het allergrootste belang om weer een vorm van wellevendheid te vinden die respect en souplesse combineert en om simpele regels in het leven te roepen waarin ook de vroegere hoffelijkheid, tact en ‘het principe van fijngevoeligheid’ zijn geïntegreerd.

 

nadenk_beleefdheid02

(Pascal Bruckner, Gij zult gelukkig zijn!, Amsterdam 2002, 145).