Afgunst

afgunst3Ik veronderstel dat de belangrijkste psychologische wortel van de neiging tot afgunst een gebrek is aan zelfvertrouwen in onze eigen waarde, gecombineerd met een gevoel van onmacht. Onze manier van leven is lusteloos en we voelen ons niet bij machte haar te veranderen of de middelen te bemachtigen om te doen wat we nog willen doen. Iemand die daarentegen zeker is van de waarde van zijn levensplan en zijn vermogen om het uit te voeren is geen prooi voor rancune noch is hij angstvallig bezorgd voor zijn goede lot.


J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford 1999, 469.

Christa Esquitin, Wallflowers.