Aanraken

Aanraken is de meest oorspronkelijke vorm van menselijke omgang. Het is het eerste waarmee de ouders het pasgeboren kind kunnen laten weten dat het welkom is en geborgen. Het is ook het eerste waarmee het kind kan antwoorden, nl. door op de aanraking in te gaan. Te vroeg geboren of spastische baby's kunnen dat vaak niet en dan is het ontzettend moeilijk voor de ouders om met hun kind een goede verstandhouding te vinden.
Aanraken is de eerste vorm van troost. Een verdrietig kind wordt in de armen genomen, gekust en geknuffeld tot het weer stil is. Het behoort ook de laatste vorm van troost te zijn, als het leven ten einde loopt en het zelfbewustzijn is verdwenen. Maar die troost wordt niet iedereen gegeven. Tussen geboorte en dood blijft het aanraken één van de belangrijkste vormen waarmee mensen elkaar iets kunnen meedelen: ten goede of ten kwade.


W. ter Horst, Over troosten en verdriet, Kampen z.j., 123.
aanraken