Bescheidenheid

Bescheidenheid is niet hetzelfde als een geringe dunk van jezelf hebben en je talenten en kwaliteiten bagatelliseren. Het is iets anders dan ontkennen dat je goed bent in bepaalde dingen of een prestatie hebt geleverd. Heel wat mensen denken echter dat dit bescheidenheid is. Geen wonder dat veel leiders geen enkele waarde hechten aan bescheidenheid als deugd.
Bij een leider dient bescheidenheid geworteld te zijn in een eerlijke inschatting van sterke en zwakke kanten, een inventarisatie van the good, the bad and the ugly. Als we ergens goed in zijn, door oefening of talent, dan is het belangrijk dat we beseffen wat het is, zodat we er zo effectief mogelijk gebruik van kunnen maken. Als we ergens niet goed in zijn, door aanleg of gebrek aan ijver, is het net zo belangrijk om te beseffen wat dat is, om het zo effectief mogelijk te kunnen compenseren.
Bescheidenheid is geen zelfontkenning of zelfkastijding, maar het resultaat van zelfinzicht en reflectie. Door een dieper en realistische inzicht in onszelf te ontwikkelen, worden we vanzelf be-scheidener (...)
In de kern is bescheidenheid niets anders dan een realistisch zelfbeeld en het vermogen om het beeld correct te communiceren naar anderen. Met zwakheid, geaarzel en gebrek aan zelfvertrouwen heeft het niets te maken.

Dovan Campbell, The leader's code. Misson, character, service and getting the job done, Random House Pub-lishing Group 2013 (fragment in: Theoptimist.nl, 12 oktober 2013, 21).

bescheidenheid