Bidden

dat is
op de tenen van je geloof staan,
je vertrouwen zover uitrekken
dat je de hand van de Heer kunt grijpen,
je blootleggen als een strand,
je langzaam laten overmeesteren
door zijn vloed,
zijn overvloedige liefde,
bidden
is open oor hebben voor het lavende suizen
van zijn zachte koelte,
zijn zegenende adem
in de zeilen van je geloof voelen,
bidden, dat is
als een kind je hart uitstorten
en het vol genade weer meenemen.


bidden

Hans Bouma, Wat overbleef. Gedichten 1961-1972, Kampen: Kok 1973.