Heimwee

 

Heimwee naar de toekomst…
De aarde, vruchtbare schoot
vaste grond onder de voet.
De wereld
een warm huis en welkom thuis
in vrede en vertrouwen.
Mensen
die weten van hun wortels
en het licht waarheen ze gaan.
Heimwee naar de toekomst
vul het niet op
laat het niet overschreeuwen.

Heimwee naar de toekomst…
Ontgoochelden
ze raken verbitterd
slaan van zich af.
Ontwrichten
ze vervreemden van
anderen en zichzelf,
beelden zich vijanden in.
Ontwortelden
ze verwaaien, vallen ten prooi
en hebben geen verweer.
Heimwee naar de toekomst:
blus het niet, geef het niet op.

Heimwee naar de toekomst …
Zieken en stervenden,
mensen in rouw gehuld.
Eenzame mensen, vergeten
mistroostig alle vertrouwen opgezegd.
Kerk en wereld
als een kind vol vertrouwen
onderweg tot voorbij de einder.
Heimwee naar de toekomst:
naar U, mijn God en Goed.

heimwee
Piet van Riel, Heimwee en verlangen.
Peer Verhoeven, Een ster gezien. Liederen en teksten rond Kerstmis te
zingen en te zeggen, Heeswijk 2001.