Geef mij de geest van moed


GeefmijdegeestGod, geef mij de geest van moed,
dat ik kracht mag krijgen
om onrecht te bestrijden.
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status-quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen.
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.

Schenk mij uw Geest, God,
de Geest van gerechtigheid en hoop.
En als ik rust of werk,
laat het dan zijn met een toekomstvisie;
een toekomst waarin allen verbonden zijn
door banden van menselijkheid;
een toekomst waarin niemand nog geketend is
aan een onmenselijke schuldenlast.

Linda Jones, Engeland.