Avondgebed
naar Maarten Luther (1483-1546)

gebed_lutherBlijf bij ons, Levende
want het wordt avond
en de dag is al ten einde.

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –
U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

U die weet wat goed was deze dag:
de vrijheid waarin wij mochten leven,
het voedsel dat wij mochten ontvangen,
het werk dat wij mochten verrichten,
de rust waarvan wij mochten genieten,
de mensen met wie wij hebben geleefd –
U die weet wat in ons is,
wij zegenen U, licht in ons leven.

Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij
over de mensen
die deze dag gestreden hebben
- dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met uw licht en uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij –
blijf ons nabij en behoed ons.

Michael Steehouder, Een kring van mensen, Hilversum 1990, 141.