Gebed bij ziekte

gebedziekteMoeten wij gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan nooit
verlopen in angst.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
wees Gij zelf aanwezig
in de handen die mij verzorgen,
in de woorden mij toegesproken,
en ontbreek mij niet
in mijn zuchten en mijn bidden,
in de liefde die blijft spreken.

Wees aanwezig als een vriend,
en beschut mij, en omarm mij.
Houd mij vast wanneer ik wankel,
nu de schaduw langer wordt.

Wees aanwezig bij ons allen,
die mij lief zijn.
Dat nooit de nacht zo diep kan zijn
of Gij zijt daar.


Sytze de Vries, Bij gelegenheid. Gebedsteksten van week tot week, van feest tot feest, Zoetermeer 2004, 388.