Gebed om vergeving

Wij bidden U, God, om vergeving
voor allen die schuldig zijn,
die tekort schieten tegenover ons,
die geweld plegen tegenover anderen,
die verhard zijn in hun oordeel.Wij bidden U, God, om barmhartigheid
voor hen die moeilijk kunnen geloven in vergeving,
die twijfelen aan nieuwe mogelijkheden,
wier hart gesloten is door een dodelijke rancune,
mensen die door haat worden verblind.

Wij bidden U, God, om nieuw leven
voor hen die door hun naasten worden vergeten,
kleinen en weerlozen die ook in ons midden worden verwaarloosd,
voor hen die verdwaald zijn geraakt,
die hun eigen leven in gevaar brengen.

Wij bidden U, God, om bemoediging
voor allen die werken aan verzoening,
die vechten voor een geloofwaardige politiek,
voor de barmhartigen die trouw blijven aan het leven,
voor allen die eenvoudig zijn van hart.

Wij bidden U, God, om ontferming.
Zie neer op uw volk
breng ons tot inkeer
en doe ons opstaan uit de dood
uit kracht van Hem
die zijn leven aan ons heeft gegeven.


Paul Bruggeman, Gerard Zuidberg, Met menselijke ogen zien in het licht van Gods gelaat, Amsterdam 1975, 129.

vergeving