Geloven in vrede

Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als je gelooft aan de kracht van een aangeboden hand,
wanneer je gelooft dat datgene wat mensen verenigt sterker dan hetgeen mensen scheidt,
wanneer je gelooft dat verschillend te zijn een rijkdom is en geen bedreiging,
als je in staat bent anderen met een vleug van liefde aan te kijken,
als je in staat bent om hoop de argwaan te laten overwinnen,
wanneer je weet dat je zelf de eerste stap zult moeten doen en niet de ander,
wanneer het voor jou nog zo is dat de blik van een kind je hart kan ontwapenen,
als je je kunt verheugen over de blijdschap van je buurman,
als het onrecht dat een ander treft jou net zo aangrijpt als het onrecht dat jezelf overkomt,
wanneer de vreemdeling voor jou een broeder is die dicht bij je wil zijn,
wanneer je uit liefde, zonder eigenbelang, iets van je tijd wilt aanbieden,
als je zonder reserve een aangeboden dienst kunt aanvaarden,
als je je brood deelt en daarin een stukje van je hart legt,
wanneer je gelooft dat vergeving verder gaat dan wraak,
wanneer je naar een ongelukkige kunt luisteren en voor hem een glimlacht hebt bewaard ook al kost het je tijd,
als je kritiek kunt aanvaarden, daar je eigen voordeel mee gaat doen, zonder af te wijzen of je te verdedigen,
als je het verstaat een mening die van de jouwe verschilt aan te nemen,
wanneer je weigert jouw schuld op de ander te schuiven,
wanneer de ander voor jou vóór alles een broeder is,
als toorn voor jou een zwakheid is en geen bewijs van kracht,
als je liever bedrogen wordt dan een ander onrecht aan te doen,
wanneer je weigert mee te gaan in het denken: na ons de zondvloed,
wanneer je je opstelt aan de kant van de arme en onderdrukte, zonder daarbij de held te spelen,
als je gelooft dat de liefde de enige kracht van het gesprek is,
als je gelooft dat vrede mogelijk is …

dan zal vrede komen.


Franciscaans gebed.

vrede