Gebed om een geest van soberheid

soberheid Geef ons, God, een geest van soberheid
die ons leven mag beheersen:
dat wij onthecht zijn aan onszelf,
ons eigen leven niet willen bezitten,
of wegzinken in zelfgenoegzaamheid;
ons hart niet isoleren voor anderen
of voortdurend bezig zijn met onszelf;
dat liefde voor onszelf geen egoïsme wordt
en zelfrespect geen arrogantie of hoogmoed.

Geef ons, God, een geest van soberheid
die ons laat zien hoe ons leven
uit U voortkomt en een gave is;
die ons doet geloven dat niemand
leeft of sterft voor zichzelf,
die ons de hoop geeft dat voor U
geen enkel leven voor niets is;
die in ons het verlangen oproept
naar U, God, aan Wie alles toekomt.

Geef ons, God, een geest van soberheid
in onze omgang met elkaar,
in alles wat we zeggen en doen,
in onze opvoeding van kinderen,
in het gebruik van het goed der aarde,
in de besteding van ons bezit,
in ons dagelijks gedrag,
in ons spreken over U.

Geef ons, God, dat wij
zo innerlijk onthecht zijn
dat wij onszelf onbelemmerd
kunnen geven
en daardoor gevoed worden
in ons verlangen naar U.

Paul Bruggeman en Gerard Zuidberg, Met menselijke ogen zien in het licht van Gods gelaat, Amsterdam 1975, 56.