Ik geloof

ikgeloofvrouwendienstIk geloof
dat de mens geschapen is om lijf en ziel te gebruiken,
dat de mens creatief zijn nodig heeft als voorwaarde om te leven,
dat de mens bedoeld is
om in gemeenschap met elkaar om te gaan,
om liefde, vreugde, zorgen met elkaar te delen.

Ik geloof
dat de mens gehouden is om de aarde goed te beheren,
dat voedsel en arbeid gelijkelijk te verdelen zijn,
dat er voor ieder mens ruimte is om tot zijn recht te komen.

Ik geloof
dat God ons dit ingeeft,
dat Jezus van Nazareth ons dit voorleeft
en dat de Heilige Geest ons hiertoe kracht geeft.


Credo uit een oecumenische vrouwendienst in de Geertekerk te Utrecht, 1983.