Ik geloof in God, die niet van steen is,

Ik geloof in God, die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God, die ik niet kan zien,
maar die zichtbaar wordt
als ik mij liefdevol inzet voor anderen.

Ik geloof in God, die niet sterk is.
Die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wil dat wij mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.

godvansteen
Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder die mensen uitsluit,
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.

Ik geloof in God,
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven
en die wil dat wij deze aarde leefbaar houden.

Ik geloof in God,
die mensen aanmoedigt om het goede te doen.

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien,
wat echte liefde is en wiens geest
nog altijd onder ons doorwerkt.