De onbegrijpelijke, revolutionaire goddelijke Geest

Wij geloven in God
die op deze aarde vele namen heeft,
die voor ons niet te omvatten is,
niet te begrijpen is,
naar wie wij steeds weer
op zoek zijn,
die wij echter in dit leven
nooit helemaal zullen bezitten
die macht heeft over de hele kosmos
en over alle dingen op aarde,
die in leed, armoede en oorlog
schijnbaar niet ingrijpt,
die ons evenwel een weg
naar gerechtigheid
en naar vrede heeft laten zien:
zijn zoon Jezus Christus.

Wij geloven in Jezus Christus,
die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde,
die zich het lot van minderheden aantrok,
die streed voor gerechtigheid,
die een leven van liefde leidde,
die door zijn dood onmiskenbaar
een andere weg
dan die van haat en geweld opende.
onbegrijpelijke
Frans Geenen (1956), the movement,
80 x 60 cm, 2006
Wij geloven in de onbegrijpelijke,
revolutionaire goddelijke Geest,
die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft.
Wij geloven in alle mensen,
die in deze Geest tot het uiterste gaan.
Wij geloven dat deze Geest een opdracht voor ons is
om in volle verantwoordelijkheid consequent
overeenkomstig hem te leven.

Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt.
Wij geloven, dat deze Geest niet veroordeeld is om te mislukken,
dat deze Geest de enige weg is in een nieuwe wereld
van gerechtigheid en vrede.


Dorothee Sölle