Ik geloof in de Geest

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik hem God,
maar het liefste noem ik haar Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest;
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals hij.

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
Mensen die samen zich oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.


Jan van Opbergen
ik-geloof-in-de-geest
Sieger Köder (1925), Verklärung