Geloofsbelijdenis (Michaël Steehouder)

In God geloven wij,
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zijn zal, al onze dagen.

In Jezus van Nazareth geloven wij,
in wie God zichtbaar is geworden:
mens, onder de mensen geboren,
voor mensen geleefd en gestorven.

- die sterker was dan de dood,
want Hij is opgestaan tot leven,
en Hij blijft bewaard onder ons:
een naam die niet wordt uitgewist.

In Gods Geest geloven wij,
die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm,
en die ons in beweging zet,

die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is,

die mensen samenbrengt in liefde,
die haar gaven geeft aan ieder
om daarmee allen van dienst te zijn
- Gods Geest van liefde en kracht.

In de kerkgemeenschap geloven wij,
het lichaam van de Heer,
geroepen om zijn gestalte te worden
en deze wereld van dienst te zijn.

In het leven geloven wij,
dat sterker is dan de dood -
en dat wij niet zullen vallen,
want God bewaart ons in zijn hand.

credoms

Beate Heinen (1944), De volwassene en een kind,
acrylverf op linnen, 60 x 80 cm, 1995.