Een na-apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die liefde is
de Schepper van de hemel en de aarde

Ik geloof in Jezus
zijn mensgeworden woord
de messias van bedreigden en onderdrukten
die het rijk van God verkondigd heeft
en daarom gekruisigd werd
uitgeleverd zoals wij aan de vernietiging van de dood
maar op de derde dag opgestaan
om verder te werken voor onze bevrijding
totdat God alles in allen zal zijn.

Ik geloof in de heilige Geest
die ons tot medestrijders van de opgestanenen maakt
tot broeders en zusters van diegenen
die voor gerechtigheid strijden en lijden

Ik geloof in de gemeenschap van de wereldwijde kerk
in de vergeving van de zonden
in de vrede op aarde waarvoor werken zin heeft
en in de vervulling van het leven boven ons leven uit.


Kurt Marti