Gerechtigheid en vrede

Wij geloven in God,
die ons gemaakt heeft tot wie we zijn;
die ons inspireert en kracht geeft
op de weg naar gerechtigheid en vrede.

Wij geloven dat Jezus van Nazareth
ons op deze weg is vóórgegaan,
door de dood heen.

Wij geloven dat zijn Geest ons bezielt,
en ook zichtbaar wordt in de mens naast ons.
Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar
en verantwoordelijkheid op ons nemen
voor de samenleving.

gerechtigheid
Cornelis Momsma, Vrijgelaten, n.a.v. Maleachi 4:2 (Maar voor jullie die ontzag hebben voor mijn naam, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt), 97 x 76 cm, 2006.