Ik geloof in God (Sölle)

 
Ik geloof in God
die de wereld niet áf heeft geschapen
als iets dat altijd zo moet blijven
die niet regeert volgens eeuwige wetten
die onveranderlijk van kracht zijn
niet volgens natuurlijke ordeningen
ikgeloofingodsollevan armen en rijken
deskundigen en onwetenden
heersers en afhankelijken
ik geloof in God
die de tegenspraak wil van wat leeft
en de verandering van alles
door ons werk
door onze politiek

Ik geloof in Jezus Christus
die gelijk had toen hij
'een enkeling die niets kan beginnen'
precies zoals wij
werkte aan de verandering van alles
en daaraan te gronde ging
met hem als maatstaf erken ik
dat ons verstand is verminkt
onze fantasie verstikt
onze moeite verspild
omdat wij niet leven zoals hij leefde
elke dag vrees ik
dat hij vergeefs is gestorven
omdat hij in onze kerken begraven is
omdat wij zijn revolutie...

Dorothee Sölle (Fragment. Uit: Belijdenis. Meditaties van Dorothee Sölle, 1971)