Ik geloof in de God van de vrede

 
Ik geloof in de God van de vrede,
die machtig en onmachtig,
aan ons de keuze laat,
de vrijheid te dienen,
het recht te doen groeien,
relaties in liefde te helen,
die vreemden tot vrienden maakt.

Ik geloof in Jezus,
de zoon van de vrede,
die brekend en delend
zijn weg is gegaan,
weldoend en getuigend
van Gods rijk op aarde;
die overal vrijheid en vriendschap bracht.

ikgeloofindegodvandeliefdeIk geloof in de Geest,
die Jezus bezielde,
die zoeken blijft
totdat zij vindt:
een open hart op zoek naar vrede,
naar Gods inspirerende bron.

Ik geloof in de mensen
op zoek naar elkaar;
die handen en voeten
gebruiken voor vrede;
die ogen en oren,
hun hart en hun spreken
in dienst durven te stellen
van Gods visioen.

Ik geloof in nieuw leven,
herboren uit water,
de dood gaat voorbij,
want God wint.
Zijn woning staat open
voor wie hier de vrede
met hart en ziel heeft gediend.

Moge het zo zijn. Amen.


Werkgroep Morgengebed uit Eersel.
Eerder gepubliceerd in De Roerom, december 2007.