Onze gemeente kent een taakgroep publiciteit die zich bezig houdt met de diverse vormen van publiciteit zowel gericht op de leden van de eigen gemeente als daar buiten. Informatie over onze gemeente treft u o.a. aan in ons kerkblad "Kerkvenster", op onze website, in de Huis-aan-huisbladen en in de Gemeentegids van de Gemeente Zevenaar.