9. JOODSE SPOREN IN HET WERK VAN MARC CHAGALL

Van de tot Fransman genaturaliseerde, maar uit Rusland afkomstige Marc Chagall is een omvangrijk oeuvre bekend. In vele vormen van verbeelding heeft hij gevoelens en levenservaringen vorm gegeven. De voorstellingen hebben veelal een universele strekking. Zijn Joods chassidische achtergrond is echter onmiskenbaar aanwezig. Om die te verstaan is enige toelichting dienstbaar. De avond beoogt een introductie te zijn in die soms wonderlijke wereld. Een beamer-presentatie maakt het geheel kleurrijk en soms aangrijpend.

Datum:       donderdag 8 november 2018 
Plaats:     Protestantse kerk, Torenstraat 10 te Didam
Tijd:        aanvang 19.30 uur (koffie en thee vanaf 19.15 uur)
Leiding:   ds. Joop Mol
Contactpersoon:  Arrie van der Vliet, tel. (0316) 22 79 94