LogoKerk

 

“Houd moed, heb lief”

 

jaarverslag 2020-2021

 

“Houd moed, heb lief”. Dit is het motto dat de PKN presenteerde in 2020, als steuntje in de rug tijdens de moeilijke coronaperiode. Het hele seizoen 2020-2021 stond in het teken van corona. Moed houden, er op blijven vertrouwen dat het weer goed komt. En gelukkig gaat het nu (eind juni 2021) eindelijk de goede kant op.

Van september tot december 2020

We begonnen het seizoen zo mooi in september 2020, met de startzondag in het schuttersgebouw Andreas. Een goed bezochte ochtend met een viering, veel muziek, een drankje, een hapje en een echte pubquiz! Daarna kon er in het najaar toch nog wel wat doorgaan. We hadden de wekelijkse vieringen met max. 35 bezoekers. Bijzonder was de verhaalviering van ds. Hans Bouma (en ook in het voorjaar was er zo’n viering, toen alleen online). De werkgroep IBO kon nog enkele activiteiten organiseren, evenals de werkgroep Groene Kerk, zoals de warme truiendienst, de actie ‘schone rivieren’ (in het najaar en het voorjaar) en de workshop ‘God in de supermarkt’. Er was in augustus en september open kerk op twee vrijdagmiddagen. Eind september hebben we (in de regen) actie gevoerd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, met het luiden van de kerkklokken en een korte viering.

En ondertussen werd door CvK-leden en anderen hard gewerkt aan de techniek, om het mogelijk te maken de diensten via een livestream uit te zenden. In november gingen we voor het eerst ‘on air’ en zo kon de gedachteniszondag, met het gedenken van de overleden gemeenteleden, door velen ook thuis worden gevolgd. En datzelfde was mogelijk begin december met de Amnestyviering. Heel fijn dat er na de zomer zo hard gewerkt is aan die techniek, want ….. medio december ging het mis: een harde lockdown. Geen kerkdiensten meer met bezoekers, geen jeugdkerk, geen eetcafé, geen soos, geen vergaderingen met kerkenraad en werkgroepen, geen IBO-activiteiten. Dat was even slikken….  

Vanaf medio december 2020

En dan toch maar weer moed houden en bekijken wat wél kon. De vieringen, ook de Kerstvieringen, konden (zonder bezoekers helaas) toch doorgaan via de livestream. Het werden mooie vieringen, waaraan door onze eigen predikant ds. Alle Jonkman en door de gastvoorgangers creatieve invullingen werden gegeven, met muziek via YouTube, filmpjes, opnamen van koren, orgelspel, declamatie, enz. In maart, toen het met corona alweer wat beter ging, is er een bevestigingsdienst geweest in een kleine groep. Twee ambtsdragers, Wilma Kaper en Hans Terwisscha, werden bevestigd, evenals onze kerkelijk werker Marike van Veen. We namen afscheid van diaken Celesta Grienberger en Elizabeth van der Meulen werd geïntroduceerd als beoogd scriba.

Er waren helaas ook veel uitvaartdiensten in de achterliggende periode en die waren extra verdrietig omdat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn in de kerk. Fijn dat we ook toen de livestream hadden voor de mensen die thuis moesten blijven. Voor de online diensten in de Stille Week werd samengewerkt door drie predikanten uit de Liemers: ds. Rosemarie van der Hucht, ds. Margreet de Bree en ds. Alle Jonkman. Dit resulteerde in mooie en bijzondere vieringen die we thuis konden meemaken. En ook in die periode heeft een groepje jongeren onder leiding van enkele vrijwilligers meegedaan met de Paaschallenge van de PKN, een buitenspel met opdrachten rond het Paasverhaal.

Pastoraat en ander kerkenwerk

Houd moed, heb lief. We hebben geprobeerd om het pastoraat zoveel mogelijk door te laten gaan, in aangepaste vorm. Soms was in goed overleg een kort bezoek mogelijk of een gesprek aan de deur, een ontmoeting in de tuin of een wandeling. En natuurlijk was er veel contact via de telefoon. Ook zijn er vele kaarten gemaakt, met bemoedigende woorden, die werden rondgebracht door de contactpersonen. Maar ondanks alle inzet en creativiteit hebben we de persoonlijke, directe contacten allemaal erg gemist.

Als kerkenraad hielden we contact met de gemeente door middel van gemeentebrieven. Ook Kerkvenster werd steeds op tijd bezorgd en het bleek dat met name ook de rubriek ‘Pastoraat’ over het lief en leed in de gemeente met extra aandacht gelezen werd. Als opsteker organiseerde de werkgroep Groene Kerk een fotowedstrijd in Kerkvenster.

De kerkenraad is een enkele keer bij elkaar geweest, maar dat was nogal ongemakkelijk door de 1,5 meter afstand. Het moderamen kon met 5 of 6 personen wel regelmatig vergaderen in Ons Huis, want er waren allerlei zaken die toch door moesten gaan, zoals het voorbereiden van de gemeentebrieven, het bespreken van begroting en jaarrekening, de vervolgstappen in de samenwerking met de Liemerse kerken en ook het beleidsplan is in die periode herschreven.   

Ook de kerkrentmeesters (CvK) hebben het noodzakelijke werk door laten gaan: begroting en  jaarrekening, afhandeling rond renovatie van de kerktoren, actie Kerkbalans, onderhoud van het orgel, inrichting t.b.v. de streaming van de diensten, zaken betreffende de begraafplaats enz. In september werd afscheid genomen van CvK-voorzitter Jan Dekker, hij werd opgevolgd door Peter Stuurman.

Pinksteren 2021

En eindelijk mocht het weer: kerkdiensten met bezoekers. Met Pinksteren, op 23 mei, was de eerste viering en op die dag werd ook Ada van der Giessen bevestigd als diaken. Gelukkig kunnen we nu weer wekelijks gemeenteleden ontvangen. Op dit moment (eind juni) nog maar max. 30 mensen, met aanmelding vooraf, maar we hopen dat de beperkingen na de zomer niet meer nodig zijn.

Afwachten ..…. en moed houden.

Vooruitblik

Er wordt alweer volop nagedacht over het nieuwe seizoen, o.a. over de startzondag op 12 september, de IBO-activiteiten, projecten van de diaconie en ZWO (bijv. het Ghana-project van de samenwerkende kerken in de Liemers), het eetcafé, het uitgestelde kunstproject, een Walk of Peace, open kerk, monumentendag met een fietstocht door de Liemers, enz. Ook het project ‘Richting kiezen vanuit geloof’ dat noodgedwongen stil gelegd moest worden, kan weer een vervolg krijgen. Verder zoeken we naar nieuwe wegen in het pastoraat en naar nieuwe mogelijkheden om de jeugd bij de kerk te blijven betrekken. Er is zelfs al gesproken over kerst ….  Belangrijk is dat we weer in contact komen met elkaar en weer een (h)echte geloofsgemeenschap kunnen zijn.

Houd moed, heb lief. Vol goede moed gaan we de zomer in en we hopen van harte in september weer volwaardig kerkgemeenschap te kunnen zijn.

Namens de kerkenraad,

Joke Beernink (scriba)

24 juni 2021