WALK OF PEACE

 walkofpeace

Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven ingewikkeld. Soms is religie daarbij een bron van conflict maar tegelijk is religie voor velen een inspiratiebron voor vrede. Natuurlijk kunnen we een lezing houden over religie en vrede, maar zou het niet veel mooier zijn om iets te organiseren dat mensen en organisaties met elkaar in contact brengt om zo bij te dragen aan vrede en verbinding? 

In het seizoen 2019-2020 organiseert IBO hopelijk in samenwerking met vele anderen een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen. 

Datum en programma zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.