De gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting van de protestantse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar stelt jaarlijks een programma samen waarin de verschillende aspecten van 'leven' (kennis, inzicht, gevoel, vaardigheden) aan bod komen. Voor het realiseren hiervan wordt gekozen uit verschillende werkvormen. De ene keer is er een lezing, de andere keer ligt het accent op in gesprek met elkaar komen rond een bepaald onderwerp, een derde keer op het samen iets doen of ervaren. De werkgroep streeft ernaar in te gaan op vragen die in kerk en samenleving leven en op zaken die het persoonlijk leven raken. Ze zoekt naar inleiders die op betreffend terrein deskundig zijn of werkvormen kunnen aanbieden die tot nadenken stemmen en inspirerend zijn.

THEMAVESPERS

 thewave

Drie kwartier durende vespervieringen met verschillende thema’s (sing-in, IONA-viering, kampvuur sing-in, popvesper). Kom spontaan meedoen. Gratis toegang, geen collecte.

 

Wanneer:                       iedere laatste zondag van de maand (behalve in juli en augustus)

Waar:                            SOW kapel, Rijksweg 56b te Duiven

Aanvang:                      18.30 uur

Go to top