3. IN HET SPOOR VAN LUTHER

Ds. Wessel ten Boom heeft van zijn reizen door Duitsland een boeiende beschrijving het licht doen zien. Naar aanleiding hiervan neemt hij ons mee in het denken en filosoferen van grote denkers van Luther tot Heidegger. De diepgaande sporen die daarin getrokken zijn in de geschiedenis van ons buurland worden gaandeweg blootgelegd. Met een soms huiveringwekkende actualiteit.

Datum:       donderdag 20 september 2018
Plaats:    Protestantse kerk, Torenstraat 10 te Didam
Tijd:     aanvang 19.30 uur (koffie en thee vanaf 19.15 uur)
Leiding:    ds. Wessel ten Boom
Contactpersoon:  Arrie van der Vliet, tel. (0316) 22 79 94