Groene Kerk


Sinds begin 2019 is onze kerk een Groene Kerk.
De Groene Kerk is een initiatief van Kerk in Actie en Tear om kerken, maar ook synagogen en moskeeën te stimuleren aan de slag te gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen geloofsgemeenschap.


In de Bijbel wordt het woord groen vaak gebruikt in relatie tot landbouwgewassen, waar mensen van eten en leven. Het ontbreken van groen betekent dan vaak het ontbreken van voedsel, maar ook van hoop en vrede. Ook staat in de Bijbel de omgang met Gods schepping centraal. Als een verantwoordelijkheid die God aan de mensen gegeven heeft.


Vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid om als kerkelijke gemeente bezig te zijn met duurzaamheid en dit naar buiten uit te stralen, is er een taakgroep geformeerd die bestaat uit Janny Oonk, Arend van Maanen en Irene Brinkman. Deze groep heeft slechts een voortrekkersrol want we zijn met zijn allen een groene kerk. Daarom worden uw initiatieven en ideeën over dit onderwerp bijzonder gewaardeerd.


Als je Groene kerk wilt worden, moet je bij aanmelding aantonen dat je al iets ondernomen hebt op het gebied van verduurzaming. Zo is er in enkele kerkruimtes led verlichting aangebracht en wordt het afval gescheiden. Ook moet je ieder jaar een nieuw plan aandragen. U kunt dan denken aan bijeenkomsten om mensen bewuster te maken van hun energieverbruik, gerecycled papier en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken. Een groep kerkleden heeft meegedaan aan de actie Schone Rivieren en de Taakgroep organiseert op 10 november een groene “warme truien”dienst.


Aan de zijkant van Ons Huis kunt u het bordje van de Groene Kerk zien hangen, zodat voor iedere bezoeker te zien is wat onze intenties zijn.


Voor meer informatie www.groenekerken.nl