voorgangers

 

 

Predikanten die verbonden waren aan de Gereformeerde Gemeente,
na 1816 (Nederduitsch) Hervormde Gemeente genoemd

1617-1619   Leonardus Artopaeus (eigennaam: Bäcker) meer ...
1622-1633   Joannes Carolus Heusius (Heysius) († 1636) meer ...
1633-1636   Matthias Verbusius († 1636) meer ...
1637-1656   Martinus Heupelius († 1656) meer ...
1656-1663   Johannes Petri a Sinderen († 1663) meer ...
1663-1686   Henricus ter Stall (Heinrich Terstall; Henrich ther Stall) (1637-1696) meer ...
1686-1693   Jacobus Triboler (Jakob Tribbler) (º 1663) meer ...
1694-1702   Michiel Fellinger (Johannes Michael Fellinger) meer ...
1703-1711   Henricus Werningh († 1711) meer ...
1711-1718   Petrus Dreux (1688-1757) meer ...
1719-1721   Giesbertus in de Betauw (Betou) (1692-1761) meer ...
1721-1762   Johannes ter Beek (1696-1762) meer ...
1763-1776   Johannes van Velzen (1725-1799) meer ...
1776-1785   Dirck Colenbrander (1753-1821) meer ...
1786-1788   Gerrit Jan Bruijn (1759-1816) meer ...
1788-1841   Otto Gerhard Heldring (1762-1841) meer ...
1841-1903   Hendrik Jacob Fijnebuik (1815-1908) meer ...
1903-1936   Adriaan Johannes Wartena (1872-1948) meer ...
1937-1946   Christoffel Johannes Bartels (1882-1946) meer ...
1946-1964   Hendrik Bernhard Spijkerboer (1898-1981) meer ...
1964-1976   Ary Pijnacker Hordijk (1923-1986) meer ...
1974-1981   Jan Mooij (1934-1997) meer ...
1977-1985   Gerrit Allers (º 1928) meer ...
1982-1989   Reinier Frans Jacob Beltman (1945-2018) meer ...
1989-2006   Leendert den Besten (º 1946) meer ...

Predikanten die verbonden waren aan de Gereformeerde Kerk te Westervoort /
Zevenaar / Lobith (vanaf 1 januari 1990: Zevenaar / Rijnwaarden;
vanaf 1 januari 2000 Zevenaar)

1969-1975   Jelle Jacob van Nijen (º 1939 ) meer ...
1975-1985   Johannes Laurens Drogendijk (º 1943) meer ...
1986-1994   Meint Christiaan Wind (1948-2020) meer ...
1995-2006   Kees Aart Erik de Waard (º 1957) meer ...

Predikanten die vanaf 2006 verbonden waren aan de Protestantse Gemeente
te Zevenaar 1

2006-2011   Kees Aart Erik de Waard (º 1957) meer ...
2006-2013   Leendert den Besten (º 1946) meer ...
2013-2023   Alle Jonkman (º 1979)
meer ...

Hulppredikers / bijstanden in pastoraat

±1581-1582 Paschasius Aquensis († 1609) meer ...
1596-1597   Pibo Ovittius van Abbema (circa 1542-1618) meer ...
1616           Johannes Joerlingius († 1636) meer ...
1619-1622   Henricus Schuerhovius (Heinrich Schürhoff) († 1635) meer ...
1705-1711   Henricus Roukamp meer ...
1711-1740   Engelbert Pistor († 1740) meer ...
1742-1745   Herman Hendrik (Hermannus Henricus) Mencke (1719-1769) meer ...
1787-1827   Johann Heinrich Finmann (1759-1842) meer ...
1833-1869   Karel Hermannus Bernardus Hazelhoff Roelfzema (1808-1869) meer ...
1869-1885   Andreas Scholte (1831-1914) meer ...
1943-1945   Hendrik Bartels (1914-1983) meer ...
1961-1962   Joan Agatho Heldring (vicaris) (º 1927) meer ...
1963-1964   Abraham Blanson Henkelmans (bijstand (1895-1964) meer ...
1968-1971   Thijs Arend Vos (bijstand in het pastoraat) (1903-1977) meer ...
1971-1972   Albert van het Hof (bijstand in het pastoraat) (º 1944) meer ...
1982 en 1989 J. van der Winden (bijstand in het pastoraat) (º 1919) meer ...

voorgangers01

 

_________________________
1 Op 21 december 2004 besloten de kerkenraad van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk tot vereniging. De federatieraad, waarin beide kerkenraden vertegenwoordigd waren, stelde een beleidsplan op. De kerkenraden keurden dit op 21 juni 2005 goed en tekenden op 20 september het model besluit tot vereniging. Ook zetten ze voorbereidende werkzaamheden tot eenwording in gang. Nadat deze waren afgerond en kerkelijke organen er hun goedkeuring over hadden gegeven, besloten de kerkenraden op 17 oktober 2006 definitief in te stemmen met vereniging. De Protestantse Gemeente te Zevenaar was daarmee een feit. Het besluit werd in een notariële acte vastgelegd.