De kerkdiensten zullen van af zondag 22 november via live streaming uitgezonden worden.

Maar wat houdt dan precies in. Mede door deze Corona-tijd is het via live streaming uitzenden van kerkdiensten overal in het land in een stroomversnelling gekomen. Omdat we u ook in de gelegenheid willen stellen om onze kerkdiensten vanuit de “Onmoetingskerk” in uw eigen huis te kunnen volgen, zijn we inmiddels hard bezig om dit te realiseren voor onze kerkgemeente.

Simpel gezegd komt het er op neer dat de kerkdiensten live op zondag worden uitgezonden en dat deze gelijk live bekeken kunnen worden of dan wel op een later tijdstip.

Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers de afgelopen weken al druk bezig geweest met alle voorbereidende werkzaamheden.
Het is nog even wachten op de apparatuur maar daarna zult u in de gelegenheid zijn om via Kerkdienstgemist.nl onze kerkdiensten te volgen.

Er komt in de kerk een digitale camera te hangen die vanaf een vaste regieplek boven bij het orgel bediend zal worden. Ook de beamer zal dan vanaf die regieplek bediend worden. De beelden die op de beamer worden getoond zullen ook bij u thuis te zien zijn en tevens zal het geluidsysteem gekoppeld worden aan de camera. Zodat u een goed beeld en goed geluid zult ervaren bij de onlinedienst.

Voordat we echt gaan uitzenden zullen de vrijwilligers, die de camera gaan bedienen, worden getraind door de firma Ross. Er zal tijdens de eerste kerkdiensten, die worden uitgezonden, ook iemand aanwezig zijn om te coachen.
Mocht iemand belangstelling hebben om te zien hoe het gaat voel je dan vrij om tijdens de dienst op het balkon te gaan zitten en Coronaproof “over de schouders” van de dienstdoende vrijwilligers mee te kijken.

Een punt van grote aandacht is natuurlijk de privacy. Aangezien de camera achter in de kerk hangt en vooral gericht is op het liturgisch centrum komt niemand met zijn gezicht in beeld, met uitzondering van de mensen die actief zijn voor de dienst.
Het wordt natuurlijk anders als het gaat om bijvoorbeeld een H. Avondmaalsviering. Op dat moment wordt via de beamer een passende foto getoond en is het niet te zien wie er aan het H. avondmaal deelneemt. Daarnaast zal, vanwege wetgeving bij de ingang een bordje worden opgehangen dat de kerkdienst wordt opgenomen.

Hoe gaat dat nu als u niet naar de kerk gaat en toch thuis de dienst wilt volgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn we aangesloten bij "Kerkdienst gemist”.
U kunt straks thuis op u computer of laptop kijken.
Het TV kijken is alleen mogelijk bij modernere toestellen. (Smart TV)

U volgt de volgende stappen:
- Open uw internetprogramma
- Kerkdienstgemist.nl typen/invoeren
- U krijgt dan een landkaart en een zoekbalkje. Hier vult u in Zevenaar en krijgt dan onze kerkgemeente.
OF
- U kunt klikken op de link op onze website naar Kerkdienstgemist.nl.

Onze kerk is al aangemeld, dus u kunt al vast een kijkje nemen hoe het werkt. Alleen is er nog geen uitzending geweest. Dit zal medio november gaan beginnen.

De uitzendingen op "Kerkdienst gemist" blijven een jaar lang beschikbaar.

Wanneer gaat het echt starten:
We druk bezig en bijna alle materialen en systemen zijn er, maar de camera zit nog in een container ergens op de woelige baren op weg naar Rotterdam. Zonder camera werkt het niet. We hopen dat we medio november met live streaming aan de slag kunnen gaan.
In het begin zal het best nog wel met wat probleempjes gepaard gaan, maar het spreekwoord zegt, dat je het met vallen en opstaan moet leren.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot Aad v.d. Giesen, Edwin Werner, Chris Hofland en Peter Stuurman.