Voorganger:  Ds. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

0:00
0:00

Viering Startzondag

VOORBEREIDING

 • OSB komt zingend binnen (The New day)
 • Welkom en introductie
 • Lied 283 1, 2 en 5
 • Gebed
 • OSB: Flight Song
 • Kinderverhaal
 • Lied: Kijk eens om je heen

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing: Johannes 4 vers 5 - 21
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 188
 • Overweging en nagesprek
 • Lied na overweging: Lied 833

Vanaf hier is er opnamen van de dienst gemaakt.

HET ANTWOORD

   • Gebeden afgesloten met Pater Noster
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.
   • Tijdens de collecte luisteren we naar Stijn van der Loo (Ken je mij)

OP WEG

   • Slotlied: Lied 416
   • Zegen met gezongen Amen
   • OSB: O Lord, in Thee we Trust