Voorganger: ds. L den Besten

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenen lied van de week lied: 374: 1
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Moment van verstilling
 • Intochtslied lied 81: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Vervolg intochtslied 81: 8 en 9
 • Kyriegebed
 • Glorialied lied 634: 1 en 2

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 26 vers 7 - 13
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 612: 1,2 en 3
 • 2de Schriftlezing: Johannes 20 vers 19 - 21
 • Lied bij de 2de lezing Lied 374: 1, 2, 3 en 4
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overweging lied 611: 1, 2, 3, en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 659 1, 2, 3, 4, 5 en 6
   • Zegen
   • Uitgeleidend pianospel