Voorganger: ds. A. Hiemstra  (preek carrousel)

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied van de week Lied 843
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Psalm van intocht  Lied 119: 31, 32 en 34
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 727: 1, 3 en 10

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de schrift
 • Inleidend woord bij het thema en of lezingen
 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 51: 1 t/m 6
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 176: 1, 3 en 6
 • 2de Schriftlezing: MattheĆ¼s 16 vers 24 t/m 28
 • Lied na de 2de lezing Lied 843
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied na de overweging Lied 941
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 845
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel