Voorganger:  Ds. H. van Loon-Kuiper uit Doetinchem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 283
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming met gezongen kyrië van lied 547
 • Ter afsluiting Lied 547: 5
 • Uitleg symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • Inleidend woord bij thema of lezingen
 • 1ste Schriftlezing:  Petrus 2: vers 3  t/m 10
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 118: 8
 • 2de Schriftlezing:  Lucas 20: vers 9  t/m 19
 • Lied bij de 2de lezing Lied 118: 9
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 575: 1 en 4

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededelingen door lid van ZWO
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 418
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel