Voorganger: ds. Alle Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Lied van de week 970
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stilte
 • Beginlied 276
 • Bemoediging en groet
 • Kyrie en Gloria
 • Glorialied lied: 305

HET WOORD

 • Inleiding op de lezing
 • Schriftlezing: Jesaja 25: vers 6 - 8
 • Lied na de 1ste lezing Lied 87 1, 2, en 4
 • Schriftlezing: 1 Korinte 12 vers 12 - 27
 • Lied na de 2de lezing Lied 970 1, 2, en 5
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofslied lied 686  1 en 2

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen door ouderlig van dienst
 • Opnamen gestopt
 • Inzameling van de gaven

DIENST VAN TAFEL

 • Lied 273 1, 4 en 5
 • Nodiging en tafelgebed
 • Lied 403e (gesproken)
 • Vredewens, Breken en delen
 • Opnamen gestart
 • Dankgebed

OP WEG

 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Wilhelmus