Voorganger:  Ds. M. van Meijl-Buiting uit Halle

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied van de intocht: Lied 84 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Lied 103c  1, 2 en 5

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: 1 Koningen 19 vers 1 - 18
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 321 1, 3, 6 en 7
 • 2de Schriftlezing: Lukas 17 vers 11 - 19
 • Lied na de 2de lezing: Lied 908 4 en 5
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overweging: Lied 362

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 909
   • Zegen met gezongen Amen
   • Uitgeleidend pianospel