Voorganger:  Ds. A Hiemstra uit Westervoort

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 81: 1, 2, 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 632

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • 1ste Schriftlezing:  Genesis 12 vers 1 t/m 9
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 803: 1, 3 en 6
 • 2de Schriftlezing:  HebteeĂ«n 11 vers 1 t/m 16
 • Lied bij de 2de lezing Lied 802: 1, 3 en 4
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 825: 1, 2 en  5

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 313: 1, 2 en 3
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Lied 708: 1 en 6 "Wilhelmus"
   • Uitleidend orgelspel