Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Welkom en inleiding door voorganger van dienst.
 • Lied 280: 1, 2, 4, 5 en 6
 • Drempelgebed: Lied 291c ( één keer voorspelen, voorzang Alle, dit lied staat ook in GVL als refrein van 301 I)
 • Uitleg symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • PsalmLezing 122
 • Luisten naar CD: Lied 84a
 • Evangelielezing Lucas 15: 11 t/m 32
 • Overweging
 • Stilte
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 158b

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Mededelingen door lid van ZWO
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 415
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitleidend orgelspel