Voorganger:  Ds.J. Brezet  uit Duiven

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Oefenen lied van de week Lied 583
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 93: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 468: 1 en 3
 • Toelichting symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Gebed voor de opening van de Schrift
 • 1ste Schriftlezing:  Lucas 22: vers 22 t/m 35
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 159a: 1 en 2
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 583: 1 en 3

HET ANTWOORD

   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 826: 1, 2  en 3
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel