Voorganger: ds. C. Kors  (preek carrousel)

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied van de week Lied 285 uit "Zangen van zoeken en zien"
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangslied Lied 72: 1, 4 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 691

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de schrift
 • Inleidend woord bij het thema
 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 44: 1 t/m 14
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 285 uit "Zangen van zoeken en zien"
 • 2de Schriftlezing: MattheĆ¼s 21 vers 10 t/m 17
 • Lied na de 2de lezing Lied 333
 • Overweging "Open deur naar nieuwe ruimte"
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied na de overweging Lied 824
   • Afkondiging van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 1006 (Onze Vader)
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel