Voorganger:  Ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenen lied van de week Lied 177
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 286 (waar de mensen dwalen in het donker)
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 92: 1, 2, 3 en 8

HET WOORD

 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • 1ste Schriftlezing:  Jeremia 7: vers 3  t/m 11
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 177: 1, 2, en 3
 • 2de Schriftlezing:  Lucas 6: vers 39  t/m 49
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 992

DIENST VAN TAFEL

 • Nodiging
 • Tafelgebed
 • Lied 833
 • Vredesgroet
 • Breken en delen

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 422
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelospel