Voorganger: ds. A. Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Lied van de week Lied 854
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Lied van de intocht Lied 286 "Waar de mensen dwalen in het donker"
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 103a:  "Loof nu mijn ziel de Here"

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing: Jesaja 63: 7 t/m 14
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 352:  1, 2, 3 en 5  "Jezus Meester aller dingen"
 • 2de Schriftlezing: Marcus 6 vers 46 t/m 52
 • Lied na de 2de lezing Lied 933 (melodie lied 350)
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied 854  "God, soms is het donker"
   • Afkondiging van overlijden en zingen van Lied 961
   • Gebeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.
   • Tafellied 386 "Vier met alles wat in je is"
   • Gesproken tafelgebed uit ZZZ 626, afgesloten met het Onze Vader
   • Vormen van een kring, Vredeswens, breken en delen
   • Dankgebed   (het verdere verloop van de viering staat niet op de opname)

OP WEG

   • Slotlied: Lied 423 "Nu wij uiteen gaan vragen wij God"
   • Uitzending en Zegen
   • Uitgeleidend orgelspel