Voorganger: ds. Hans Bouwma

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Lied 100: 1,2 en 3
 • Stilgebed
 • Woord van verwachting en vredegroet
 • Inleiding op thema van de dienst
 • Gebed
 • Collage poezie en gitaar: God wonend bij de mensen
 • Lied 100:4

HET WOORD

 • Schriftlezing:  Lucas 8 vers 1 -  3 en lucas 19:1 - 10
 • Lied 531
 • Het verhaal van Maria Magdalena: De vrouw in de tuin
 • Lied 612

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied  655
   • Zegen
   • Uitgeleidend pianospel