Voorganger: ds. A. Jonkman 

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Oefenlied van de week Lied 722
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 326
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming en voor de nood van de wereld
 • Glorialied Lied 146c: 1, 6 en 7

HET WOORD

 • Inleidend woord de lezingen
 • 1ste Schriftlezing:Psalm 13
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 534
 • 2de Schriftlezing:Marcus 10: 46 t/m 52
 • Overweging
 • Meditatieforgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied 722
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 834
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel