Voorganger:  Ds. L. van Buuren uit Rheden

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Welkom en inleiding door ouderling van dienst.
 • Oefenen lied van de week Lied 623: 1, 3 en 6
 • Voorbereiding in stilte
 • Intochtslied Lied 274
 • Bemoediging en groet
 • Kyiegebed
 • Lied 97: 1, 4 en 6

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de Schrift.
 • 1ste Schriftlezing:  1 Peterus 1 vers 1 t/m 9 en 2: 1 t/m 3
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 640a
 • 2de Schriftlezing:  Johannes 20 vers 19 t/m 31
 • Lied bij de 2de lezing Lied 623: 1, 3 en 6
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na de overweging Lied 643: 1, 5, 7, 8 en  9

HET ANTWOORD

   • Geloofsbelijdenis
   • Gebeden: dankgebed -  stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied Lied 902: 1, 5 en 6
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Lied 708: 1 en 6 "Wilhelmus"
   • Uitleidend orgelspel