Voorganger: ds. P.Moet

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

Tijdens deze dienst zijn er geen opnamen gemaakt !

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Aanvangsleid: Lied 93
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontverming
 • Glorialied: Lied 725

HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Marcus 1 vers 21-28
 • Lied na de  lezing Lied 324
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na de overweging Lied 21

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: Lied 422
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel