Voorganger:  Ds. A.Jonkman

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied  Lied Gvl 643 (Op de beamer geprojecteerd)
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Uitleg bloemschikking
 • Glorialied: Lied 107 1, 3 en 4

HET WOORD

 • Gebed voor opening van de schrift
 • 1ste Schriftlezing: Marcus 8 vers 1 - 21
 • Lied bij de 1ste lezing: Lied 534
 • 2de Lezing: Verhaal de orthodoxe ketter
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel
 • Lied na overweging: Lied 973
 • Inleiding op de bevestiging ouderling
 • Lied 675 1
 • Bevestiging
 • Lied GvL 531 (Op de beamer geprojecteerd)

HET ANTWOORD

   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven.

OP WEG

   • Slotlied: Lied 418
   • Zegen met gezongen Amen
   • Uitgeleidend orgelspel