Voorganger: ds. A. Jonkman 

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

 

 Laatste Zondag van het kerkelijk jaar

VOORBEREIDING

 • Inleidend orgelspel
 • Koor OSB: The long day closes
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Openingslied Lied 283
 • Bemoediging en groet

GEDACHTENIS

 • Koor: Als alles duister is
 • Wij gedenken: ...
 • Koor: Blieb mit diener Gnade
 • Wij gedenken: ...
 • Koor: Blieb mit diener Gnade
 • Wij gedenken: ...
 • Gebed
 • Lied 322

HET WOORD

 • 1ste Schriftlezing:Openbaringen 21 vers 1 t/m 7
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 766
 • 2de lezing: De achtste dag (uit maandblad Open Deur)
 • Overweging
 • Meditatief orgelspel

HET ANTWOORD

   • Lied 657
   • Bericht van overlijden
   • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilgebed - Onze Vader
   • Mededelingen door ouderling van dienst
   • Inzameling van de gaven

OP WEG

   • Slotlied: Lied 416
   • Uitzending en Zegen met gezongen 'amen'
   • Uitgeleidend orgelspel

                                                     

                                          

Als jouw naam klinkt, zie ik even
Hoe je liep en wat je zei;
Wat er altijd is gebleven
Van jouw leven diep in mijā€¦.