Voorganger: ds.H.M de Bruine, Arnhem

Wilt u reageren op deze viering? Open het reactieformulier met de oranje knop boven in het scherm.

VOORBEREIDING

 • Inleidend pianospel
 • Oefenen lied van de week 551
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Voorbereiding in stilte
 • Psalm van intocht 24:  4 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 558: 1,2,6 en 10
 • Uitleg symbolische bloemschikking

HET WOORD

 • Inleidend woord bij lezingen
 • Lied 188: 1
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 118
 • Lied bij de 1ste lezing Lied 118:10
 • Schriftlezing: Lucas 19: vers 29 - 43
 • Lied na de 2de lezing Lied 551
 • Overweging
 • Meditatief pianospel
 • Lied na overwging lied 556

HET ANTWOORD

 • Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Mededeling ZWO over 40 dagen project
 • Inzameling van de gaven

OP WEG

 • Slotlied: Lied 552
 • Zegen
 • Uitgeleidend pianospel